Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski


Komitet Organizacyjny

Anna Walaszczyk ? Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Irena Jałmużna

Marek Sekieta

Mieczysław Rajkiewicz

Krzysztof Kozieł

Maciej Bielecki

Jagoda Wodzińska

Kamil Kozieł

Aleksandra Polak-Sopińska

Barbara Galińska


Członkowie Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu - KNZPiK (wpółorganizatorzy konferencji):

Natalia Walczak

Maciej Ordziński

Małgorzata Mędelska

Tomasz Mysur