OFERTA DLA SPONSORÓW

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ? ?PRODUKT I OPAKOWANIE ? WSPÓŁCZESNE WYZWANIA?

25 ? 26 LISTOPADA 2014r.

SPONSOR PLATYNOWY

kwota dofinansowania: powyżej 5 000zł

(jeden sponsor platynowy konferencji ? wybór na podstawie najwyższego dofinansowania powyżej 5 000zł)

Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.pp.woiz.pl

Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych
(liczba materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).

Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.

Logo firmy na harmonogramie konferencji.

Możliwość umieszczenia ?stand?ów? reklamowych, plakatów w salach konferencyjnych.

Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla dwóch przedstawicieli firmy oraz wycieczce do firm, przewidzianej programem konferencji.

Możliwość 10 min. prezentacji firmy w ramach ustalonej sesji konferencyjnej.

Wymienienie firmy jako Platynowego Sponsora podczas otwarcia konferencji.

SPONSOR ZŁOTY

kwota dofinansowania: powyżej 2 000zł

(maksymalnie pięciu sponsorów złotych konferencji ? wybór na podstawie kwoty dofinansowania powyżej 2000zł)

Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.pp.woiz.pl

Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych
(liczba materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).

Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.

Logo firmy na harmonogramie konferencji.

Możliwość umieszczenia ?stand?ów? reklamowych, plakatów w salach konferencyjnych.

Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla dwóch przedstawicieli firmy.

SPONSOR SREBRNY

kwota dofinansowania: 1000zł - 2 000zł

(nieograniczona liczba sponsorów srebrnych konferencji )

Logo firmy na stronie internetowej konferencji: www.pp.woiz.pl

Możliwość umieszczenia materiałów firmy w teczkach konferencyjnych
(ilość materiałów do uzgodnienia z organizatorami konferencji).

Logo firmy na slajdach między-sesyjnych w czasie trwania konferencji.

Bezpłatny udział w obradach konferencyjnych dla jednego przedstawiciela firmy.

Sponsorzy konferencji, którzy udzielą wsparcia finansowego przy jej organizacji,
otrzymają pełne materiały konferencyjne, zawierające dorobek naukowo-badawczy,
osób zajmujących się problematyką związaną z produktem i opakowaniem.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie wpłat na konto:
PL 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 Bank PEKAO S.A. O/Łódź
z dopiskiem: ?Sponsor P&P?14+ nazwa firmy?