Artykuły konferencyjne można zgłaszać w wersji polskiej lub angielskiej.

 

Artykuły zgłoszone w wersji angielskiej pozytywnie ocenione przez recenzentów zostan± opublikowane
w anglojęzycznej monografii konferencyjnej (6pkt.).


Artykuły zgłoszone w wersji polskiej pozytywnie ocenione przez recenzentów zostan± opublikowane
w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarz±dzanie (3pkt.).


Wybrane przez Radę Programow± P&P2014 artykuły, po pozytywnej recenzji,
zostan± opublikowane w czasopi¶mie "Logistyka" (10pkt.)


Artykuły konferencyjne należy przesłać w terminie do 20 wrze¶nia 2014r. w formie elektronicznej
na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. (z pro¶b± o potwierdzenie odbioru).

*Razem z artykułami prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych umów wydawniczych do artykułu.
Umowy musz± być podpisane przez wszystkich autorów artykułu.

Zgodnie z Rozporz±dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009r. za rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe stanowi±ce minimum jeden arkusz wydawniczy. W zwi±zku z tym objęto¶ć referatu powinna liczyć ok. 16 stron (40 000 znaków typograficznych).

Wymagania edycyjne dla artykułów ?  do pobrania

Umowa wydawnicza dla jednostek PŁ ? do pobrania

Umowa wydawnicza dla jednostek spoza PŁ - do pobrania

Arkusz recenzji - do pobrania