Problematyka tegorocznej konferencji P&P 2014 obejmowała będzie referaty, dyskusje oraz publikacje na niżej przedstawione bloki tematyczne.


1. Projektowanie produktów i opakowań według współczesnych trendów (Blok 1).

2. Aktualne wymagania prawne w odniesieniu do opakowań (Blok 2).

3. Dzisiejsze technologie produkcji opakowań (Blok 3).

4. Wieloaspektowa logistyka produktów i opakowań (Blok 4).