PiO
DRUGA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
PRODUKT I OPAKOWANIE
KIERUNKI ROZWOJU - P&P 2012
20-21 listopada 2012