P&P Conference Chairman: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski


Program Committe Members:

Anna Walaszczyk ? Program Committe Chairman

Irena Jałmużna

Marek Sekieta

Mieczysław Rajkiewicz

Krzysztof Kozieł

Maciej Bielecki

Jagoda Wodzińska

Kamil Kozieł

Aleksandra Polak-Sopińska

Barbara Galińska


KNZPiK Members (conference co-organizers):

Natalia Walczak

Maciej Ordziński

Małgorzata Mędelska

Tomasz Mysur