Konferencja Produkt i Opakowanie jest trzecią międzynarodową konferencją o tej tematyce, organizowaną przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej.

Tematem tegorocznej konferencji są współczesne wyzwania związane z produktami i opakowaniami.

Aspekty poruszane na konferencji będą dotyczyły między innymi projektowania współczesnych produktów i opakowań, wymagań prawnych związanych z gospodarowaniem opakowaniami, a także udziału produktu i opakowania w wieloaspektowym wymiarze logistycznym.

Nadchodząca konferencja planowana jest na dwa dni ? 25 oraz 26 listopada 2014r. W pierwszym dniu konferencji, chcielibyśmy zaprosić Państwa na obrady konferencyjne, mające charakter teoretyczno-praktyczny (ze względu na różnorodność zapraszanych gości) a w drugim dniu na wycieczkę do firm, związanych przedmiotem swojej działalności z problematyką konferencji.

Celem konferencji, oprócz wkładu merytorycznego w poruszaną tematykę, jest także chęć zgromadzenia na konferencji wśród słuchaczy oraz prelegentów, przedstawicieli świata biznesu. Językiem konferencji będzie język polski oraz angielski.

Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestniczenia w konferencji.